PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem společnosti L‘ORÉAL je být příkladnou společností. Chceme pomoci učinit svět krásnějším místem. Klademe velký důraz na poctivost a zřetelnost, a proto jsme se zavázali k budování silných a trvalých vztahů s našimi zákazníky a spotřebiteli, založených na důvěře a vzájemné výhodnosti. V souladu s touto filozofií je ochrana vašeho soukromí pro nás zásadní a my bychom vás rádi prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) informovali o způsobu, jakým sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje. 

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00, Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.  zn.  C27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“).

Tímto dokumentem prohlašujeme, že společnost L´ORÉAL zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Dbáme na to, aby vaše osobní údaje byly chráněny po celou dobu jejich zpracování, aby byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, pro stanovené účely a dobu. Zároveň dbáme na to, abychom vás o zpracování vašich osobních údajů informovali, což činíme například prostřednictvím tohoto Prohlášení, ale také prostřednictvím jednotlivých služeb, které vám poskytujeme. Sledujte proto pečlivě naše další prohlášení.


RYCHLÝ PŘEHLED

 1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE?
 2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?
 3. JAK DLOUHOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 4. SHROMAŽĎUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME COOKIES?
 5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 6. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
 7. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?
 8. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?
 9. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?
 10. JSOU VAŠE DATA V BEZPEČÍ?
 11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE?

Toto Prohlášení platí pro všechny webové stránky, aplikace, online hry a jakékoliv jiné on-line iniciativy na webových stránkách, které jsou provozovány společností L´ORÉAL či na profilových stránkách společnosti L´ORÉAL, které jsou umístěné na jiných platformách (např. sociální sítě) a v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů subjektů údajů, případně i na jiné zpracování osobních údajů spotřebitelů, pokud je o tom subjekt údajů informován a je odkázán na toto Prohlášení. Toto Prohlášení se nevztahuje na webové stránky třetích stran, včetně těch, které mohou být zmíněny na našich stránkách prostřednictvím odkazu, nestanoví-li zákon či správce jinak.

2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším předchozím souhlasem nebo na základě právního důvodu vždy v nezbytném rozsahu pro dosažení následujících účelů:

 1. S vaším předchozím souhlasem, můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, abychom vás mohli informovat o našich nových výrobcích či službách.  Pro tyto účely zpracováváme zejména vaše jméno a příjmení a vaši emailovou adresu. Bližší informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny na příslušné webové stránce, prostřednictvím které nám takové informace poskytujete.
 2. S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pro účely užití online obsahu na našich webových stránkách, je-li to potřeba, pro účely objednávání různých online služeb nebo pro účely spotřebitelské soutěže, kterou L´ORÉAL pořádá a které se účastníte. Veškeré takové zpracování můžeme provádět jak na našich webových stránkách, tak na stránkách třetích stran, které pro vás provozujeme za podmínek stanovených těmito třetími stranami (např. profilové stránky L´ORÉAL na sociálních sítích, atd.). V takových případech zpracováváme vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, váš názor na naše výrobky, fotografie či videa, které s námi sdílíte.  Bližší podmínky takového zpracování jsou pro každý takový případ vždy uvedeny na příslušné webové či jiné stránce.

  Pokud vás při jakékoli markentingové činnosti vyzveme k zaslání fotografií, slovních vyjádření či videí, vždy vás požádáme o souhlas se zpracováním takových osobních údajů a stejně tak jako o souhlas s užitím podobizen a hlasů osob zobrazených v takových médiích, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Součástí takového souhlasu je vždy příslušné poučení.

 3. Na základě právního důvodu uzavírání a plnění smlouvy mezi námi podle toho, jak je uvedeno na příslušné stránce, můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely plnění příslušné kupní smlouvy, a to v případě využití internetového obchodu. Pro takový případ jsme oprávněni používat jméno a příjmení, poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, detaily vaší objednávky, platební detaily, vaši platební historii, abychom mohli vaši objednávku zpracovat a zboží vám řádně doručit. Tyto údaje poskytujete dobrovolně, nicméně v případě, že nám tyto osobní údaje neposkytneme, nebude možné prodej zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu uskutečnit.
 4. S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje pro marketingové a obchodní účely, abychom mohli analyzovat vaše spotřebitelské chování a abychom vám tak mohli nabídnout lepší výrobky a služby. Pro tyto účely můžeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu, pohlaví, věk / datum narození, vaše názory a komentáře na naše výrobky. Bližší informace k takovému zpracování budou vždy uvedeny u daného souhlasu. 
 5. S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje pro výzkumné a statistické účely, abychom mohli efektivněji rozvíjet naše výrobky a služby tak, aby odpovídali nejenom vašim potřebám, ale i moderním vědeckým trendům. Pro tyto účely můžeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu, pohlaví, věk / datum narození, vaše názory a komentáře na naše výrobky. Bližší informace k takovému zpracování budou vždy uvedeny u daného souhlasu.

Způsobem udělení vašeho souhlasu závisí na typu služby či nabídky, kterou hodláte využívat. Text souhlasu s potřebnými informacemi může být k dispozici na našich webových stránkách, u pravidel spotřebitelské soutěže, u online služeb, na profilových stránkách jiných platforem (např. sociálních sítí), na našem internetovém obchodu, atd. Vždy pozorně čtete veškeré informace vztahující se k vašim osobním údajům. 

Všechny výše uvedené údaje poskytujete dobrovolně, nicméně v případě, že nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebude možné poskytnout příslušnou online služby, zajistit účast ve spotřebitelské soutěži, informovat vás o nových výrobcích a další výše uvedené účely.

Souhlas, který jste nám dobrovolně poskytli, můžete kdykoli odvolat.

Současně shromažďujeme písemnou či telefonickou komunikaci mezi vámi a společností L´ORÉAL týkající se vašich reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na dostupnost či kvalitu výrobků, atd.  

V neposlední řadě zpracováváme vaše data pro technické účely a zajištění bezpečnosti zpracovávání vašich osobních údajů na našich webových stránkách i jiných místech zpracování vašich osobních údajů ve smyslu tohoto Prohlášení.

V případě, že se vaše osobní údaje změní, neprodleně nám to sdělte, abychom zpracovávali vaše osobní údaje vždy v aktuální podobě.

3. JAK DLOUHOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro dosažení daného účely. Doba zpracování je uvedena v textu souhlasu, je-li zpracování založeno na získání vašeho souhlasu.

4. SHROMAŽĎUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME COOKIES?

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme používat soubory cookies, což jsou malé soubory písmen a čísel stažených na vašem počítači, pokud použijete naše stránky, případně jiné technologie, které automaticky zaznamenávají zejména následující informace:

 1. technické informace, včetně vaší IP adresy, přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, identifikátor zařízení, umístění a časové pásmo nastavení, operační systém a platforma, čas odezvy stránky a chyby při stahování;
 2. informace o vaší návštěvě příslušné webové stránky a o produktech či službách, které jste si prohlíželi;
 3. délka vaší návštěvy na příslušné webové stránce.

Budeme hlavně používat soubory cookies, abychom vás rozpoznali, když příště navštívíte naše webové stránky a abychom zobrazili obsah, který odpovídá vašim zájmům a potřebám.

Internetové prohlížeče jsou obvykle ve výchozím nastavení cookies, ale to můžete snadno změnit úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, nebude pravděpodobně možné použít některé části našich stránek.

Více informací o cookies najdete zde.

5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Vaše osobní údaje používáme především proto, abychom vás informovali o našich nových výrobcích a značkách, abychom poznali váš názor na ně, abychom vám umožnili využívat či sdílet online obsah na našich stránkách, abyste se mohli účastnit našich spotřebitelských soutěží a abyste mohli nakupovat naše výrobky na našich internetových obchodech.  

Vaše osobní údaje také používáme ke zlepšení vaší digitální zkušenosti na našich stránkách: abychom pochopili vaše zájmy o našich stránkách a jejich obsahu, abychom spravovali váš online účet, abychom, pochopili vaši reakci na naše činnosti, abychom zajistili, že jsou vám naše stránky prezentovány co nejefektivněji.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro marketingové a obchodní účely, abychom znali váš názor na naše výrobky a služby, abychom lépe pochopili vaše potřeby a nabízeli vám produkty, které hledáte či které potřebujte.

6. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vždy nás můžete kontaktovat prostřednictvím pošty, emailu nebo telefonicky, abyste zjistili, jaké údaje o vás zpracováváme. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže v tomto Prohlášení.

Pokud zjistíte, že jsou informace, které o vás zpracováváme nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete po nás požadovat jejich okamžitou opravu či doplnění.

Můžete také vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů či odvolat váš souhlas s poskytnutými osobními údaji. 

7. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?

Chtěli bychom vás ujistit, že společnost L´ORÉAL zpracovává vaše osobní údaje pouze prostřednictvím těch osob, které je potřebují znát k tomu, aby vám byl náš výrobek doručen, abyste obdrželi tzv. newletter či aby vám byla doručena jiná služba dle tohoto Prohlášení.

Není-li v tomto Prohlášení uvedeno jinak, můžeme sdílet vaše informace s osobami ve skupině L´ORÉAL v nezbytné míře, zpravidla v agregované podobě a pro statistické účely či pro účely reportingu nebo s poskytovateli našich služeb (například naše webové, digitální či marketingové agentury) pro výše uvedené účely, avšak pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné k plnění úkolů, které jim byly svěřeny a na základě příslušné smlouvy.  Seznam provozovatelů je zde.

Vezměte prosím na vědomí, že striktně vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb používali vaše osobní údaje pouze ke stanoveným účelům a na základě smlouvy. Požadujeme, aby tito obchodní partneři vykonávali veškerou činnost v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a aby věnovali velkou pozornost důvěrnosti vašich dat.

8. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Vaše informace jsou uloženy buď v našich databázích nebo v databázích poskytovatelů našich služeb.

V některých případech, a zejména z technických důvodů, tyto databáze mohou být uloženy na serverech umístěných mimo zemi, ve které jste vaše osobní údaje původně poskytli (včetně mimo Evropské unie), to vše v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

9. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

Zejména s ohledem na mezinárodní rozměr L'ORÉAL Group, jejíž je L´ORÉAL součástí a s cílem optimalizovat kvalitu služeb, výše uvedené zpracování údajů může zahrnovat i přenos osobních údajů mimo Českou republiku, výjimečně i mimo země Evropského hospodářského prostoru.  Ujišťujeme vás, že takové přenosy podléhají našim přísným kontrolám a jsou prováděny v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu se stanovisky příslušných úřadů.

 1. CO JE TO „OS“?

Vezměte prosím, na vědomí, že obchodní sdělení, prostřednictvím kterých vás budeme informovat o našich nových výrobcích, značkách a službách budou vždy řádně označena s tím, že v případě SMS či MMS obsahující obchodní sdělení, mohou být zprávy označeny písmeny “OS” jako obchodní sdělení.


10. JSOU VAŠE DATA V BEZPEČÍ?

Naším cílem je vždy zpracovávat vaše osobní údaje bezpečně s využitím všech adekvátních prostředků moderních technologií. Z tohoto pohledu jsme implementovali vhodná bezpečnostní, technologická a organizační opatření, abychom zabránili jakémukoli neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům.

Ve společnosti L´ORÉAL máme odborníky, kteří sledují zpracovávání vašich osobních údajů, odstraňují nesrovnalosti a navrhují zlepšení s cílem maximálně chránit vaše osobní údaje. Společnost L´ORÉAL vyvíjí maximální úsilí k tomu, že vaše osobní údaje byly náležitě a v souladu se zákonem chráněny.

Pokud jste vyzváni k tomu, abyste si některou online službu chránili heslem, dodržujte pravidla pro bezpečnou tvorbu hesel a zajistěte, aby vaše heslo nebylo zpřístupněno neoprávněným osobám.


11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Pokud byste chtěli zjistit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme či pokud byste požadovali opravu, doplnění či odstranění některého osobní údaje, prosím, obraťte se na nás písemně či telefonicky. Registrovaní uživatelé našich internetových obchodů mají navíc přímý přístup ke svým osobním údajům a mohou proto případné opravy jejich údajů provést přímo na webových stránkách.

Zároveň sdělujeme, že se ve věci zpracování vašich osobních údajů můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Kontaktní údaje jsou zde: 

Adresa: L´ORÉAL Česká republika s.r.o., Plzeňská 213/11, 150 00, Praha 5 
Telefonní číslo: +420 296 180 661

Emailová adresa: [email protected]
Všeobecné podmínky užití

Maybelline Vás vítá na svých internetových stránkách dostupných na adrese http://maybelline.cz (dále jen „Stránky“). Uživatelé sítě Internet (dále jen „Uživatelé“) se při návštěvě Stránek zavazují bezvýhradně respektovat a řídit se podmínkami užívání specifikovanými níže.

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem těchto Stránek je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“).

Společnost L´ORÉAL si klade za cíl zajistit online ochranu osobních údajů Uživatelů. Věříme, že nejlepší způsob, jak ochránit osobní údaje Uživatelů našich internetových stránek (dále jen „Stránek“), je sdělit jim, které informace shromažďujeme a zároveň zajistit, aby takovému shromažďování a užití informací rozuměli a souhlasili s ním. Naši politiku ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit; veškeré eventuální změny vždy uveřejníme na Stránkách tak, aby se Uživatelé vždy mohli seznámit s informacemi o tom, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem je užíváme a za jakých podmínek je eventuálně předáváme třetím osobám. Pokud se tak stane, můžeme Uživatele informovat na domovské stránce, ale je vhodné, aby změny sami pravidelně sledovali. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a z jiných internetových stránek, které jsou mimo naši kontrolu. Neodpovídáme proto za způsob ochrany osobních údajů na těchto cizích stránkách, za jejich zpracování ani za obsah těchto cizích internetových stránek. Naše politika ochrany osobních údajů se na takové případy neuplatňuje.

2. Přístup na Stránky

Tyto Stránky může užívat kdokoli s tím, že určité služby mohou být využívány pouze zletilými osobami. Pokud bude pro využití určité služby potřeba učinit nějaký právní úkon, budou nezletilé osoby potřebovat svolení zákonných zástupců.

V souvislosti s některými službami může být Uživatel požádán o vyplnění údajů ve formuláři. V takovém případě žádáme Uživatele o vyplnění požadovaných údajů přesně a pravdivě tak, jak to odpovídá aktuální situaci. Poskytnutí takových údajů je dobrovolné a Uživatel bude vždy informován o tom, k jakým účelům a za jakých podmínek je bude společnost L´ORÉAL zpracovávat. Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů, žádáme Uživatele, aby takovou změnu neprodleně oznámili společnosti L´ORÉAL.

Přístup na Stránky a / nebo některé její části může vyžadovat použití osobních přístupových kódů. V takovém případě je Uživatel zodpovědný za přijetí opatření, jež zajistí uchování těchto kódů v tajnosti a jejich nezpřístupnění neoprávněné osobě. Kódy může Uživatel kdykoliv změnit. Počet pokusů o vstup na Stránky a / nebo některé její části může být omezen proti, aby se zamezilo podvodnému užití těchto kódů. Vyzýváme Uživatele, aby nás informovali o jakémkoliv neoprávněném použití těchto kódů, o kterém se dozví.

V případě nedodržení pravidel popsaných v těchto podmínkách užívání si vyhrazujeme právo pozastavit přístup na Stránky. V takovém případě bude Uživatel informován, jakmile to bude možné. Přestože se snažíme udržet Stránky neomezeně přístupné, nemůžeme zaručit přístup na Stránky za všech okolností. Z různých důvodů, včetně údržby, aktualizace nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který je mimo naši kontrolu, může být přístup na Stránky přerušen.

3. Duševní vlastnictví

Stránky a všechny jejich části jako jsou obsah, software, loga, ochranné známky, servisní značky, fotografie, ilustrace, obrázky, jména, texty, videa, hudba, zvukové a grafické efekty a další materiály (dále jen „Obsah“) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a / nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost L´ORÉAL, tak i obsah vlastněný a kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti L´ORÉAL. Jednotlivé články, zprávy nebo jiné příspěvky umístěné na Stránkách mohou být chráněna autorským či jiným právem duševního vlastnictví. Uživatelé souhlasí, že se řádně seznámí a budou dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na Stránkách.

Uživatelé dále berou na vědomí, že nad rámec zákona nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti L´ORÉAL oprávněni použít žádnou ochrannou známku, firmu nebo logo společnosti L´ORÉAL a uznávají, že jim z nich nebo na ně neplynou žádná práva užití.

Uživatelé souhlasí, že bezodkladně písemně upozorní společnost L´ORÉAL, dozví-li se o jakémkoli neoprávněném přístupu na Stránky, nebo naopak v případě, že Stránky nebo jejich obsah porušují či mohou porušit cizí autorská práva, ochranné známky, nebo jiná smluvní či zákonem chráněná práva třetích osob.

4. Užívání Stránek

Upozorňujeme Uživatele, že používání Stránek předpokládá, že Uživatelé vlastní vhodný hardware a software vyžadovaný pro používání sítě Internet.

Dále připomínáme, že nezajišťujeme bezpečnost, dostupnost a integritu přenosu dat, fungování sítě Internet, neneseme odpovědnost za chyby, opomenutí, vymazání, zdržení, selhání (včetně z důvodu virů), komunikační kanály, hardware a software, které jsou mimo naši kontrolu, nebo v případě nepovoleného užití nebo poškození jakéhokoliv obsahu, který případně Uživatelé zveřejnili na těchto Stránkách.

Stránky nesmí být užity k šíření rasismu, násilí, xenofobie, zlomyslností, obscénností nebo jiných protiprávních prvků.

Užitím těchto Stránek Uživatelé souhlasí, že nebudou zejména:

 • distribuovat obsah, který je urážlivý, hanlivý, porušující práva, obtěžující, porušující soukromí nebo práva zobrazení osoby, podněcující k násilí, rasové nebo etnické nenávisti;
 • užívat Stránky k šíření politické propagandy nebo obracení na víru;
 • publikovat reklamní obsah;
 • využívat diskusní prostor k jiným účelům, než ke kterým je určen, včetně jeho používání jako prostoru k setkávání;

Uživatelé Stránek musí být oprávněni užívat jakémukoli obsahu (dále v tomto textu jako „Zveřejněný obsah“), který si přejí zveřejnit na těchto Stránkách (například v rámci spotřebitelských soutěží, které můžeme pořádat). Rovněž upozorňujeme, že obsah (včetně fotografií a videí) znázorňující mladistvé či obsah porušující pravidla uvedená v tomto článku nebude na Stránkách zveřejněn.

Na Stránkách je zveřejněn Obsah, on-line aplikace, Zveřejněný obsah, diskusní prostor, soutěže, atd., jak je uvedeno dále v tomto textu.

 • Obsah:

  Tímto udělujeme Uživatelům bezplatně, časově a místně neomezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat Obsah, a to pro osobní a soukromou potřebu. Jakákoliv reprodukce, modifikace nebo distribuce Obsahu či jeho užití pro jakékoli jiné účely, zejména obchodní, musí být námi předem výslovně písemně povolena. Veškeré žádosti o takovou autorizaci musí být zaslány předem na následující adresu: emailová adresa.

 • On-line aplikace

  Na Stránkách jsou k dispozici aplikace (dále jen „on-line aplikace“). Tímto udělujeme Uživatelům bezplatně po dobu trvání přístupu k on-line aplikacím, časově a místně neomezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat Obsah, a to pro osobní a soukromou potřebu. Uživatelé souhlasí, že nebudou přímo ani nepřímo modifikovat, přizpůsobovat, reprodukovat nebo distribuovat on-line aplikace či k nim a / nebo na médium připojovat jakoukoliv značku nebo nápis o vlastnictví této on-line aplikace, ani je nebudou přímo či nepřímo používat k obchodním účelům.

  Žádáme Uživatele o neprodlené oznámení jakékoli možné závady ovlivňující on-line aplikaci na následující adresu: [email protected] Budeme se snažit o co nejrychlejší nápravu těchto závad.

  Jestliže bude Uživatelům poskytnut nástroj / aplikace k retušování obrázku (zejména takové, ve kterých lze virtuálně otestovat kosmetický produkt), Uživatelé berou na vědomí a výslovně souhlasí, že tento nástroj a / nebo aplikace může být užit/a pouze k soukromým účelům a v souladu se svým účelem. Není dovoleno využívat tento nástroj / aplikaci způsobem, který by poškozoval dobré jméno společnosti L´ORÉAL, jeho dobrou pověst nebo práva třetích stran. Není dovoleno modifikovat a / nebo distribuovat fotografie či díla jiné osoby bez jejího výslovného svolení. Není dovoleno jakkoli modifikovat a / nebo distribuovat či jinak zveřejňovat celý Obsah umístěný na těchto Stránkách nebo jeho část (pozměněný nebo nepozměněný pomocí nástroje / aplikace), který byl dodán s nástrojem / aplikací (zvláště obsah zobrazující modelky), bez našeho předchozího výslovného písemného svolení.

5. Uživatelský obsah

Na Stránkách můžeme zpřístupnit prostor pro sdílení obsahu Uživatelů, jakým jsou např. texty, fotografie, videa atd. (dále jen „Uživatelský obsah“). Uživatelé odpovídají za to, že užitím Uživatelského obsahu nebudou porušena práva třetích stran.

Umístěním Uživatelského obsahu na Stránkách nám Uživatelé udělují bezplatné, časově a místně neomezené, neodvolatelné, nevýlučné, celosvětové oprávnění užívat, kopírovat, modifikovat, přizpůsobovat, distribuovat, překládat, vytvářet odvozená díla, začleňovat do jiných děl a distribuovat takový Uživatelský obsah (vcelku nebo zčásti) na všech médiích (včetně, nikoliv výlučně, na těchto Stránkách).

Uživatelé nám výslovně udělují oprávnění využívat Uživatelský obsah okamžikem jeho poskytnutí na našich vlastních stránkách, ale také na webových stránkách třetích stran, včetně stránek označovaných jako sociální sítě nebo komunitní stránky.

Uživatelé berou na vědomí a souhlasí, že užívání sociálních sítí se řídí výlučně podmínkami užívaní stanovenými těmito sociálními sítěmi. Společnost L´ORÉAL doporučuje, aby se Uživatelé s těmito podmínkami seznámili. Uživatelé jsou tedy informováni a výslovně souhlasí, že jsme v užití obsahu vázáni podmínkami stanovenými takovými stránkami třetích stran. Nemůžeme být tedy odpovědní za jakékoliv užití obsahu námi nebo třetími stranami v souladu s podmínkami stanovenými sociálními sítěmi, zejména ve smyslu rozsahu udělených práv, trvání práv a odstranění obsahu.

Je-li tak stanoveno v podmínkách třetí strany, bez ohledu na výše uvedená ustanovení Uživatelé souhlasí, že jsou informováni a obdrželi souhlas všech příjemců užívání Uživatelského obsahu na webových stránkách třetích stran, jako jsou sociální sítě.

V neposlední řadě Uživatelé souhlasí a jsou informováni (a potvrzují, že informovali držitele práv a obdrželi jejich svolení), že Uživatelský obsah může být virální komunikací prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran. Uživatelé jsou odpovědní za dodržování příslušných pravidel třetí strany a právních předpisů s tím, že my neodpovídáme za jakékoliv porušení povinností v tomto ohledu.

Uživatelský obsah nesmí být protiprávní, nemorální a nesmí porušovat práva ostatních. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoliv odebrat jakýkoliv Uživatelský obsah, který je zjevně protiprávní a / nebo nemorální a / nebo porušuje práva druhých.

Jakýkoliv Uživatelský obsah, který se zdá být v rozporu s platným právem a / nebo morálkou a / nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a / nebo který porušuje práva druhých, nám můžete bez obav oznámit na následující adresu: [email protected] My situaci prověříme a obsah odstraníme, bude-li to dle našeho názoru nutné.

6. Diskuzní prostor

Na Stránkách můžeme dát k dispozici místo pro komunikaci s ostatními uživateli (dále jen „Diskusní prostor“). Diskusní prostor musí být užíván v souladu s právními předpisy, morálkou, principy stanovenými v těchto podmínkách a s ohledem na práva druhých.

Jakoukoliv komunikaci, která se zdá být v rozporu s platnými právními předpisy a / nebo morálkou nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a / nebo která porušuje práva druhých, nám Uživatelé mohou bez obav oznámit na následující adresu: [email protected] My situaci prověříme a obsah odstraníme, bude-li to dle našeho názoru nutné.

7. Informace obsažené na Stránkách

Snažíme se poskytovat přesné a aktuální informace. Nicméně nemůžeme garantovat technickou spolehlivost a dostupnost všech informací, zejména, je-li to mimo naši působnost. Mohou se vyskytnout nepřesnosti nebo opomenutí, a to včetně neoprávněných zásahů třetích stran. Jakoukoli chybu nebo opomenutí nám můžete bez váhání oznámit na následující adresu: [email protected] a my podnikneme nezbytná opatření.

Pokud není stanoveno jinak, produkty a služby prezentované na této webové stránce nepředstavují nabídku prodeje ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku, ale přehled nabídky produktů a služeb, které distribuujeme v České republice. Veškeré prodeje zboží se řídí všeobecnými podmínkami a / nebo smlouvou mezi smluvními stranami, která musí obsahovat dohodu o všech náležitostech.

Rady poskytnuté na této stránce a / nebo diagnostické nástroje, které mohou být k dispozici, jsou jednoduché simulace určené pro získání odborné kosmetické porady. Poskytnuté informace jsou pouze orientační a nemohou nahradit medicínskou diagnózu, klinickou konzultaci ani lékařskou léčbu.

V případě zájmu o další informace nebo v případě pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem a / nebo kontaktování naší společnosti L‘ORÉAL na následující adrese: [email protected]

Hypertextové odkazy obsažené na této stránce mohou vést na webové stránky publikované třetími stranami, které nekontrolujeme a za jejichž obsah neodpovídáme. V souladu s tím a s ohledem na to, že hypertextové odkazy byly na této stránce umístěny proto, aby Uživatelům usnadnily používání sítě Internet, je návštěva stránek třetích stran zcela věcí rozhodnutí Uživatele a jeho odpovědnosti.

Kromě toho, pokud má Uživatel zájem o vytvoření hypertextového odkazu na tuto stránku, musí nám být zaslána žádost o předběžnou autorizaci na následující adresu: [email protected]

8. Modifikace Stránek a podmínek užívání

Obsah a informace obsažené na Stránkách a podmínky užívání můžeme modifikovat tak, aby byly v souladu s platnou a účinnou legislativou a / nebo právními předpisy a / nebo aby byly Stránky vylepšeny. Změny budou zapracovány v těchto podmínkách užívání.

9. Hosting

Hosting této stránky je poskytován společností L'Oréal ČR s.r.o., Plzeňská 11, Praha 5, 150 00, Tel.: +420 222 777 111, E-mail: [email protected]

10. Osobní údaje

Informace k osobním údajům Uživatelů, případně jiných osob zpracovávaných na Stránkách či jinde jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je umístěno zvlášť na Stránkách.

11. Závěrečná ustanovení

Veškeré další dotazy, návrhy či jiné podněty mohou být zaslány na adresu: [email protected]

Tyto Všeobecné podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 1. 2017.

Dojde-li k nějakému sporu mezi společností L’ORÉAL a Uživatelem, má Uživatel právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde může být vzniklý spor mezi námi a Uživatelem řešen mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs

Tyto Všeobecné podmínky užití a vztahy neupravené těmito podmínkami užití se řídí českým právem.
COPYRIGHT

Copyright ©2013 L'Oréal USA, Inc. All trade marks registered.

All rights reserved. In accordance with laws governing literary and artistic property rights or other similar rights, the reproduction or redistribution of the elements that make up the Maybelline New York website, in whole or in part, is strictly prohibited.

All of the brands cited herein are registered trademarks.

Maybelline New York is happy to welcome you to its website. While Maybelline New York has endeavored to ensure the accuracy of the information accessed via the website, Maybelline New York does not guarantee or give any warranty as to the accuracy, timeliness or completeness of any information or material on the website, and declines all responsibility for technical inaccuracies or other errors. Maybelline New York declines all responsibility for any difficulties encountered in accessing the site or for any communication line failure.